Motto Przedszkola: "Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa. Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel. My odkrywcy z Akademii wyruszamy, a więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz".

Program Wychowania Przedszkolnego

Wiemy, jak ważna jest dla dzieci edukacja. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie jak najlepszych warunków do tego, aby nasi podopieczni mogli się prawidłowo rozwijać.

 "Nasze Przedszkole" MałgorzatyKwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej to program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Jego autorska koncepcja jest dostosowana do założeń Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, z dnia 23 czerwca 2016 roku. 


 Nauczyciele prowadzą własne programy autorskie:

Program czytelniczy dla dzieci w wieku przedszkolnym - Katarzyna Świdurska

"Czary- mary, czyli doświadczenie i eksperymenty" - Żaneta Wiśniewska

Innowacja pedagogiczna - "Zrób to sam, czyli eksperymenty, doświadczenia przyrodnicze i techniczne" - Halina Nadratowska

Program edukacji prozdrowotnej w oddziale przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie na rok 2016/2017 - Halina Nadratowska

Program własny muzyki dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie na rok 2016/2017 - Halina Nadratowska

Innowacja pedagogiczna - "Wyprawa na planetę MaTik, czyli matematyczno informatyczne przygody przedszkolaków" - Beata Rychlińska

"Śpiewam i gram - z muzyką na Ty" - Agnieszka Olszewska

 

 

 

Ponadto w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciele wykorzystują elementy:

 - pedagogiki zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność),

 - metody "Dobrego startu" M. Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka),

 - metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni),