Motto Przedszkola: "Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa. Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel. My odkrywcy z Akademii wyruszamy, a więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz".

Innowacje pedagogiczne

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - GRUPA IV

" Twórczy Przedszkolak - jak budzić kreatywność i ciekawość u najmłodszych"


INNOWACJA PEDAGOGICZNA - GRUPA V

" Pyza opowiada legendy polskie- rozwijanie zainteresowań pięknem ojczystego kraju"