Motto Przedszkola: "Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa. Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel. My odkrywcy z Akademii wyruszamy, a więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz".

Program Wychowania Przedszkolnego

Wiemy, jak ważna jest dla dzieci edukacja. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie jak najlepszych warunków do tego, aby nasi podopieczni mogli się prawidłowo rozwijać.

"Wokół Przedszkola", Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska to program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Jego autorska koncepcja jest dostosowana do założeń Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, z dnia 14 luty 2017 roku. 


 

 

Ponadto w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciele wykorzystują elementy:

 - pedagogiki zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność),

 - metody "Dobrego startu" M. Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka),

 - metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni),