Motto Przedszkola: "Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa. Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel. My odkrywcy z Akademii wyruszamy, a więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz".

Rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

7.00- 8.20 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI

- ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ,

- WYKONYWANIE ZADAŃ INDYWIDUALNYCH,

-CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO – GOSPODARCZE,

- POMOC W PRZYGOTOWYWANIU DO ZAJĘĆ,

- ĆWICZENIA PORANNE

 

8.20 – 8.30 – ZABIEGI HIGIENICZNE

- PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

 

8.30 – 9.00 – ŚNIADANIE (MYCIE ZĘBÓW)

 

9.15 – 9.45  - ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ,

- ZAJĘCIA I ZABAWY EDUKACYJNE,

- ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

 

9.45 – 10.00 – ZABAWY RUCHOWE,

- ZAJĘCIA I ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM,

- ZAJĘCIA Z INICJATYWY DZIECI

 

 

10.00 – 10.30 – ZABAWY SWOBODNE I ZORGANIZOWANE


10.30 – 11.45 – ZABAWY,

- GRY SPORTOWE ORAZ ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE POSTAWĘ DZIECKA,

- ZABAWY ORGANIZOWANE I SWOBODNE NA PLACU PRZEDSZKOLNYM,

- SPACERY, WYCIECZKI

 

11.45 – 12.00 – CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE – HIGIENICZNE

PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

 

12.00 – 12.30 – OBIAD (MYCIE ZĘBÓW)

 

12.30 – 13.00 – ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,

- ZABAWY PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI,

- ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ,

- ZABAWY TEMATYCZNE

 

13.00 – 14.00 – ODPOCZYNEK POOBIEDNI

 

14.00 – 14.30 – CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE, MYCIE RĄK

 

14.30 – 14.45 – PODWIECZOREK

 

14.30 – 16.00 – KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI  EDUKACYJNEJ

-ZABAWY I GRY DYDAKTYCZNE, STOLIKOWE,

- PRACA INDYWIDUALNA,

- ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ,

- OMÓWIENIE Z DZIEĆMI WYDARZEŃ DNIA